FILTRARE CU CARBUNE ACTIV

Tehnologia de filtrare a gazelor cu cărbune activ este eficientă pentru purificarea tuturor compușilor organici gazoși (COV, solvenți, diluanți, mirosuri) și a multor compusi anorganici.

Filtrul cu carbon activ acționează prin punerea în contact a aerului poluat cu carbonul activ pentru captarea și reținerea moleculelor de gaz și a altor poluanți în cavitățile carbonului, grație legăturii electrostatice. În acest fel este posibilă reducerea drastică a concentrației moleculelor poluante prezente în fluxul de aer. Este un filtru care garantează calitatea aerului în mediul de lucru și reducerea mirosurilor generate de COV.

Datorită structurii sale microporoase, carbonul activ este capabil de a capta prin procesul de adsorbție moleculele nedorite din compușii organici volatili, moleculele cu potential coroziv, precum și mirosurile prezente în stațiile de tratare a apei ape uzate (NH3, H2S etc.). Filtrarea aerului cu cărbune activ reprezintă prima alegere în activitatea de dezodorizare.

Eficiența adsorbției depinde de o multitudine de factori ce intervin în filtrarea gazelor: umiditatea relativă, temperatura, viteza fluxului de aer poluat, suprafața de carbon activ, tipul de poluant, greutatea moleculară, punctul de fierbere și concentrația poluanților care trebuie captați.

Natura poluantului este caracteristica care influențează cel mai mult eficiența de adsorbție a carbonului activ.
În funcție de natura și caracteristicile lor chimice, capacitatea poluanților de a fi adsorbiți poate fi foarte mare (benzen, kerosen, vapori), medie (clor, acetonă, etilenă) sau mică (propan, amoniac).
Eficiența filtrării depinde de alegerea corectă a materialului adsorbant în funcție de tipul de poluanți care trebuie tratați și de concentrația lor, precum și de ceilalți parametri. Folosirea cărbunelui activ este recomandată pentru temperaturi până la maximum 50-60°C. Pentru a preveni o saturație rapidă a carbonului activ, este necesară o umiditate relativă a gazelor mai mică de 60%.

În vederea creșterii eficienței de adsorbție a poluanților, carbonul activ poate fi impregnat cu reactivi precum KOH, H3PO4 etc. în funcție de gazele care urmează să fie tratate.

Alegerea corectă a filtrului crește eficiența filtrării la 95%.

În instalațiile pe care le proiectăm utilizăm o multitudine de tipuri de filtre cu cărbune activ, modele circulare sau dreptunghiulare, confecționate din oțel sau din materiale termoplastice (PP, PE, PVDF etc.). Aceste modele de filtre, formate din elemente compacte, permit înlocuirea facilă a carbonului uzat și permit o eventuală extindere viitoare a instalației de filtrare. Prin urmare sunt echipamente foarte simplu de gestionat, atât în exploatare, cât și în întreținere.

Inchide meniu